Klub chovatelů NKO

 
 

Klub chovatelů NKO »

 

Klub »  Zprávy, zpravodaje »

 
 

Klubové platby

datum zveřejnění: 20.11.2017

 

členství, platba za krytí chovným psem, vystavení doporučení ke krytí, sedmé a další štěně

 

Platba členského příspěvku a ostatní platby klubu

1.      Členský příspěvek na rok činí 300 Kč, jako variabilní symbol uveďte číslo Vašeho členského průkazu.

2.      Majitelé chovných psů hradí poplatek za uskutečněné krytí ve výši 100,-Kč, variabilní symbol je evidenční číslo chovného psa (pod kterým je veden v našem klubu).

3.      Poplatek 500,-Kč za každé ponechané nadpočetné štěně, tj. za každé sedmé a další odchované štěně, variabilní symbol je v tomto případě tetovací číslo feny.

          4.         Posledním poplatkem je 100 Kč za vystavené doporučení ke krytí. Majitel feny platí krajskému poradci chovu, pokud se jedná o zahraniční krytí, platí majitel feny, po dohodě, hlavnímu poradci.


Platby je možné učinit těmito způsoby:

1.      Bankovním převodem na účet vedený u Poštovní spořitelny, číslo účtu 185368601/0300; jako variabilní symbol uveďte číslo Vašeho členského průkazu. Variabilní symbol slouží k identifikaci platby, bez jeho uvedení nelze platbu přiřadit! Konstantní symbol je 0308.

2.      Složenkou na adresu ekonomky klubu: Mgr. Eva Illová, Mohelno 514, 675 75 Mohelno.

V hotovosti ekonomům poboček na členských schůzích, eventuálně ekonomce klubu.

 

 
 
© 2009-2020 Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů ČR, z.s.
 
Loading