Klub chovatelů NKO
 
 

Klub chovatelů NKO »

 

Klub »

 
 
 

Klubové dokumenty

Memoriál Jindřicha Steinitze
Schválený na konferenci klubu dne 26.3.2023
schválené na konferenci klubu dne 26.3.2023
Propagační materiály a novým logem
klubový tiskopis
členství, platby za vystavení doporučení ke krytí, za sedmé a další štěně
CACT
Po splnění zašlete výcvikáři klubu.
Zkušební řád byl projednán s Ministerstvem zemědělství a schválen Sborem zástupců dne 14. března 2014 a ruší zkušební řády platné a účinné od 1. ledna 2008. Zkušební řád nabývá účinnosti dne 1. dubna 2014.
Schváleno výborem KCHNKO Praha dne 17.1.2016
projednáno a schváleno na konferenci KCHNKO

Ke stažení

Přihláška do klubu

Přihlášku do klubu si prosím otevřete nebo stáhněte do svého počítače. Po vytištění vyplňte a zašlete na adresu matrikáře klubu. K zobrazení přihlášky potřebujete Adobe Acrobat Reader.

Druhá verze přihlášky je v univerzálním textovém formátu RTF určená k editaci v textových editorech (Word, Wordpad, ad.)

přihláška (2285 kB)
 
 
© 2009-2024 Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů ČR, z.s.
 
Loading